Ingen lämnas bakom

Det är mycket viktigt att du känner dig trygg och kan lita på oss. Med den förpliktelsen i våra hjärtan har vi skräddarsytt en ödmjuk och pålitlig personalgrupp.

Tystnadsplikt

Hos oss är du i trygga händer. Vi lämnar inte ut någon personlig information om dig eller tjänsterna vi utför åt dig, till någon annan i något avseende.


 

Vår syn på oss själva

Buhres Hemtjänst är uppfört med hjärta och själ som byggstenar. För oss är alla människor unika och vi rangordnar det mänskliga värdet högre än någonting annat. Vår värdegrund vilar på empati, närhet och omtanke och är en anda som genomsyrar allt vi gör.
 

 

Öppettider:

mån-fre 08.00 - 17.00

Kontor:

070-920 11 10

E-post:

kontakt@buhres.com